Proračun

Proračun

UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2019. – 2021. godine

UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2018. – 2020. godine

UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2017. – 2019. godine

UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2016. – 2018. godineNACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.

NACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

NACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinuOdluka o preraspodijeli sredstava u Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu

Odluka o II preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu

Odluka o III preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu

Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračun Grada Ozlja za 2016. godinuOdluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu  – PDFWORD

Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu  – PDF, WORD

Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu –  PDF, WORD

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu – PDFWORD

Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu  – PDFWORD