Projekti

Projekti

Enjoy heritage

Opis: Grad Ozalj sudjeluje u provedbi projekta Enjoyheritage, u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska, koji je izabran u prvom natječaju između 92 prijavljena projekta. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a partneri na projektu su Općina Slovenska Bistrica (nositelj), Zavod za turizam Maribor/Pohorje, Zavod R.Slovenije za zaštitu prirode, te Grad Vrsar, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i JU Park prirode Žumberak.

Cilj projekta je inovativni interpretacijski pristup za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma, za mlade.

Kroz ovaj projekt Grad Ozalj revitalizira napuštenu školu u Lović Prekriškom, koja zahvaljujući odobrenju projekta postaje centar za posjetitelje i polazna točka za brojne ljubitelje prirode i baštine kraja.

Vrijednost projekta: ukupno – 1.220.011,50 EUR. Grad Ozalj sudjeluje sa 147.752,00 EUR (sufinanciranje 22.162,80 – 12,11%).

Detaljnije o projektu OVDJE.

Susret s rijekom

Opis: Projekt izgradnje interpretacijskog centra na otvorenom, uz obalu Kupe – multimedijski sadržaji, šetnica

Vrijednost projekta: 9.210.371,03 kn (udio prihvatljivi troškovi Grad Ozalj 1.206.039,20 kn)

Partneri: Grad Karlovac, Grad Ogulin, Javna ustanova Natura Vivae, Turistička zajednica Ogulin, Razvojna agencija KARLA, prijavitelj – Karlovačka županija

Očekivano vrijeme ostvarenja: 2018-2019

Stupanj pripremljenosti: Projekt prijavljen na natječaj Ministarstva za regionalni razvoj RH „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“/Europski fond za regionalni razvoj

Dogradnja dječjeg vrtića Zvončić

Opis: Projekt rekonstrukcije i modernizacije – dogradnja novih kapaciteta dječjeg vrtića Zvončić u Ozlju
Vrijednost projekta: 9.375.000 kuna
Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2018-2020.
Stupanj pripremljenosti: Priprema projektne dokumentacije s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Adrenalinski park Ozalj

Opis – Cilj projekta je pripremanje i uređenje okoliša u svrhu izgradnje Adrenalinskog parka (Roping poligon), stijena za penjanje i ZIPLINE sustava u Ozlju. Radi se o prvom objektu takve vrste u Ozlju i okolici, kojim bi se proširila turistička  ponuda i u Ozalj privukli novi posjetitelji i zaljubljenici u prirodu.

Vrijednost projekta – 925.000,00 kn

Pokupi, iskoristi, očisti!

Opis – Projektom „PoKupi, iskoristi, očisti!“ Grad Ozalj te općine Kamanje, Žakanje, Ribnik i Draganić do ožujka 2020.godne će educirati građane o razvrstavanju otpada i novom načinu gospodarenja otpadom. Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i to sa maksimalnom stopom od 84,9999973% u iznosu od 376.982,57 tisuća kuna, dok je ukupna vrijednost 443.508,92 tisuće kuna.

Projekt je prijavljen u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta.

Nerazvrstana cesta Vrhovac

Opis – Prema Ugovoru temeljem Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH – operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ Gradu Ozlju su odobrena sredstva za izgradnju nerazvrstane ceste Vrhovac 1, u duljini 3 km.

Vrijednost projekta – 3.339.513,75 kn

Izgradnja parkirališta kod groblja Petruš Vrh

Opis – Obavljena je rekonstrukcija i sanacija prostora parkirališta kod groblja Petruš Vrh

Vrijednost projekta – 259.559,40 kn

Obnova etno parka Ozalj

Opis: Projekt uređenja objekata – rekonstrukcija škopnatog pokrova/krovišta //Ministarstvo kulture RH i Karlovačka županija
Vrijednost projekta: 270.000,00 kn

Izgradnja parkirališta

Opis: Projekt uređenja i sanacije postojeće komunalne infrastrukture – zacjevljenje potoka Curak, uređenje nogostupa i zelenog platoa, izgradnja parkirališta. Realiziranjem se omogućuje kvalitetnije povezivanje gornjeg i donjeg dijela Ozlja.//Hrvatske vode, MUP RH i Ministarstvo regionalnog razvoja RH.

Vrijednost projekta: 2.512.956,62

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Opis: Nositelj projekta je Azelija-eko d.o.o. Projekt je usmjeren na smanjenje otpada koji bi se odlagao na odlagalište izgradnjom reciklažnog dvorišta na kojem bi se obavljala primarna selekcija otpada u cilju uporabe.// Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH

Vrijednost projekta: 1.605.345,97 kuna

Sustav za pročIšćavanje otpadnih voda

Opis: Infrastrukturni projekt je usmjeren na izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda// IPARD program

Vrijednost projekta: 4.394.118,84 kn

Proširenje I rekonstrukcija

Opis: Projekt provode Grad Ozalj i Komunalno Ozalj d.o.o. Sanacijom mreže obuhvaćeni su cjevovodi Opara-Vuksani-Mali Erjavec-Ozalj, te izgradnja vodovoda Dojutrovia-Kašt.//Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode

Vrijednost projekta: 7.580.000,00 kn

Pristupačnost objektima

Opis:Projekt je namijenjen uređenju objekata i izgradnji pristupačnosti osobama sa invaliditetom na 2 lokacije – ispred Gradske vijećnice i građevini upravne namjene u cesti Zrinskih i Frankopana 19//Ministarstvo branitelja RH

Vrijednost projekta: 679.300,00 kn

Kupalište Slave Raškaj

Opis: Nakon već realiziranih aktivnosti (uređenje obale i okolnog zemljišta u suradnji sa Hrvatske vode d.o.o., donacije, zabavni program “Ljeto u Ozlju”…), ovim projektom je predviđeno uređenje i opremanje kupališta ispod HE Munjara – pozornica, svlačionica, spremišta, vanjski tuš. Uz odobrena sredstva Ministarstva turizma i vlastita proračunska sredstva Grad Ozalj će ovim projektom realizirati prvu etapu integralnog projekta “Ozalj – europska kolijevka akvarela”.

Vrijednost projekta: 757.081,25 kn (Ministarstvo turizma RH – 361.000,00 kn)

Urbani vidikovci Ozlja

Opis: Projekt uređenja 3 vidikovca – pristupne staze i platoa ispred rodne kuće Slave Raškaj, ispred istočnog gradskog krila i gradskih bedema Starog grada Ozlja

Vrijednost projekta: 129.000,00 kn

Pješačke staze Ozlja

Opis: Projekt uređenja – trasiranja 3 staze i signalizacija na Vivodini, Loviću Prekriškom i Vrhovcu // Heineken

Vrijednost projekta: 50.000,00 kn

VIŠE…

Zona Lug

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA U GOSPODARSKO-PROIZVODNOJ ZONI LUG
Opis: radovi se izvode u 3 faze. Uz rekonstrukciju dijela Kolodvorske ceste od Križanićeve ulice do Poduzetničke zone, predviđena je izgradnja prijelaza preko željezničke pruge.

Vrijednost projekta: 6.086.308,51 kn

Očekivano vrijeme ostvarenja: 2020.

Željeni partner na projektu:Ministarstvo graditeljstva i komunalnog uređenja, Karlovačka županija

Stupanj pripremljenosti: Razrađen investicijski projekt s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Interpretacijski centar „Slava Raškaj“

Opis: Cilj projekta je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turizma grada Ozlja, uz afirmaciju Ozlja kao sredine otvorene za sve skupine turista Ovim projektom Ozalj uređuje turističku infrastrukturu – izgradnja interpretacijskog centra uz ugostiteljski sadržaj sa prezentacijom pećarske radionice i lončarstva. Na jednom mjestu naći će se svi materijali vezani za veliku slikaricu Slavu Raškaj.

Vrijednost projekta: 6.924.687,50 kn

Očekivano vrijeme ostvarenja: 2020. -2021.

Željeni partner na projektu: Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo turizma, karlovačka županija, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Stupanj pripremljenosti: pripremljena projektna dokumentacija, građevinska dozvola

Ozalj – europska kolijevka akvarela

Opis: Projekt je usmjeren na stvaranje novoga turističkog proizvoda izgradnjom i uređenjem turističke infrastrukture, uređenjem atelijera, galerije i muzeja Slave Raškaj te organizacijom radionica i škola akvarela.
Vrijednost projekta: 9.485.417,00 kuna
Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi – KARLA
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2016. – 2019.
Stupanj pripremljenosti: Razrađen investicijski projekt s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Ozalj – grad svjetla

Opis: Projekt rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Ozlju
Vrijednost projekta: 5.488.601,56 kuna
Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2017-2018.
Stupanj pripremljenosti: Priprema projektne dokumentacije s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Tehno park Ozalj

Opis: U suradnji sa HEP-om, Grad Ozalj planira realizirati projekt Tehno parka, uređenjem parka u centru grada u „specijalizirani muzej“ – u sklopu sadašnje gradjevinske cestice HE Ozalj 1 , na njenom neizgradjenom dijelu u sklopu sadašnjeg neartikuliranog parka, urediti površine za izlaganje dijelova tehnološke opreme hidroelektrane, koja je kod rekonstrukcija izvađena i sačuvana, da bi nastao izložbeni park
Vrijednost projekta: 4.200.000,00 kn
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2020-2021
Željeni partner na projektu: HEP, Ministarstvo regionalnog razvoja, Fond za energetsku učinkovitost, Karlovačka županija
Stupanj pripremljenosti: idejno rješenje