PRIOPĆENJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA OZLJA

U nastavku donosimo Priopćenje Stožera civilne zaštite Grada Ozlja sa sjednice održane dana 16. ožujka 2020. godine:

Priopćenje Stožera CZ Grada Ozlja