POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelja/ice Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

P  O  Z  I  V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
VIŠE…