POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje

 

P  O  Z  I  V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

VIŠE…