Postupci

Postupci

Odluka o odabiru za nabavu objekta sanitarnog čvora za “Kupalište Slave Raškaj”

U postupku prikupljanja ponuda slanjem poziva na dostavu ponuda na jednog (1) ponuditelja za nabavu objekta sanitarnog čvora za “Kupalište Slave Raškaj” odabire se ponuda ponuditelja EUROMODUL d.o.o., Blažići 21, 51216 Viškovo.

Više…


Odluka o odabiru za izvođenje pripremnih radova za postavljanje objekata na “Kupalištu Slave Raškaj”

U postupku prikupljanja ponuda slanjem poziva na dostavu ponuda na najmanje tri (3) ponuditelja za izvođenje pripremnih radova za postavljanje objekata na “Kupalištu Slave Raškaj” odabire se ponuda ponuditelja CENTROGRADNJA d.o.o., Plemićko 12, 10000 Zagreb.

Više…


Odluka o odabiru za nabavu opreme – pozornice za “Kupalište Slave Raškaj”

U postupku prikupljanja ponuda slanjem poziva na dostavu ponuda na najmanje tri (3) ponuditelja za nabavu opreme – pozornice za “Kupalište Slave Raškaj”, odabire se ponuda ponuditelja BO-MAH d.o.o., Kraljevička 50, 10000 Zagreb.

Više…


Otvoreni postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom

Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom

Izmjena dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom

Troškovnik za opskrbu elelktričnom energijom

Zapisnik o javnom otvaranju

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja asfaltnih površina na području Grada Ozlja

Odluka o objavi javnog natječaja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Javni natječaj


Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na području Grada Ozlja

Odluka o objavi javnog natječaja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Javni natječaj