Pojašnjenje i obavijest vezana uz izdavanje propusnica

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH od 23. ožujka 2020.g. o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, KLASA: 810-06//20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-14, kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, Grad Ozalj i Stožer civilne zaštite Grada Ozlja daju građanima upute u svezi ishođenja propusnica.

Građanima s prebivalištem na području grada Ozlja, kojima se izdaje propusnica temeljem točke 2e (iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština), Stožer civilne zaštite Grada Ozlja izdaje propusnice na način da se zahtjevi upute na e-mail adresu: grad.ozalj@ozalj.hr, te će se skenirana i ovjerena propusnica dostaviti mailom na adresu pošiljatelja, a po jedan primjerak dostavljat će se policiji.

S obzirom na zabranu okupljanja i socijalnog distanciranja, zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se isključivo email-om i samo u slučaju vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština na email: grad.ozalj@ozalj.hr s valjanom argumentacijom u Zahtjevu za izdavanje propusnice te će Stožer samo i isključivo u opravdanim razlozima strogo poštivajući Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te uz prethodnu provjeru navoda i zahtjeva kod mjesnih odbora, a po potrebi i drugih službi izdati propusnicu. U Zahtjevu se navode slijedeći podaci: ime i prezime , OIB, adresu prebivališta osobe koja napušta mjesto prebivalište, adresu odlaska, odnosno mjesto u koje putuje, razlog iz kojeg napušta mjesto prebivališta i za koji dan traži propusnicu s obzirom da se može tražiti za jedan dan u tjednu). 

One propusnice za koje je zahtjev došao do 12:00 sati bit će izdane isti dan, a za zahtjeve koji pristignu nakon 12 sati, propusnice će biti izdane sljedeći radni dan, s time da se propusnica za jednu osobu za istu namjenu može izdati samo jednom tjedno.

Svi oni koji trebaju propusnicu radi obavljanja posla trebaju se obratiti svojim poslodavcima. Primjerak propusnice za poslodavce koji će ih izdavati djelatnicima preuzmite sa poveznice: Propusnica za poslodavce

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH moraju se poštovati sljedeće mjere: socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima, uz posjedovanje valjane propusnice.

Napominjemo da je kretanje svih građana koji imaju mjesto prebivalište i stalnog boravka na području Grada Ozlja, znači u svim naseljima u sastavu Grada Ozlja je slobodno na području Grada, dok za izlazak van područja Grada vrijede odredbe iz danas donesene Odluke nacionalnog Stožera civilne zaštite RH, te trebaju propisnicu koju izdaje poslodavac, liječnik ili gradski stožer civilne zaštite, zavisno od ingerencije.

Molimo da se ovome pristupa ozbiljno, da se zahtjevi i pozivi šalju samo u, i isključivo u opravdanim slučajevima.
Molimo da se ova mjera shvati i prihvati kao takva i da se prema njoj svi ponašamo odgovorno na način da poštujemo sve u njoj propisano i time doprinesemo što manjem broju oboljelih. Provedbu će kontrolirati policija i članovi Stožera civilne zaštite Grada Ozlja.

U nastavku Odluka Stožera civilne zaštite RH: VIŠE