OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROJEKT „STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018. godinu.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave odnosno roditelja/skrbnika.

NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u originalu, niti u preslikama.

Prijave se zaprimaju do 19.10. 2018. godine.

Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – LINK.