OGLAS VIŠI REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE I INFORMATIZACIJU

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši referent/ica za opće poslove i informatizaciju, 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu

Oglas viši referent/ica za opće poslove i informatizaciju

Opis poslova