ODRŽAVANJE TRAVNJAKA U PARKU PRIRODE ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE

Unazad dvije godine ostvarili smo značajnu suradnju s Parkom prirode Žumberak-Samoborsko gorje te gradom Samobor i Općinama Krašić i Žumberak u održavanju travnjačkih površina na području Parka.
Ključni je oblikovni znamen našega Parka mozaični krajolik, osebujni sklop različitih staništa – od šuma i travnjaka do poljoprivrednog zemljišta, nastao prirodnim i ljudskim djelovanjem. Za autentičnu ljepotu krajolika i očuvanje bioraznolikosti područja od presudnog su značaja upravo travnjačke površine koje bez stočarstva i poljoprivrede zarastaju i prirodnim se procesom sukcesije pretvaraju u šume. Travnjaci u Parku obuhvaćaju preko 4800 hektara. Kako bi se sačuvale tradicionalne krajobrazne vrijednosti potrebno je stoga stalno održavanje i košnja livada i pašnjaka.
Značajnim financijskim i organizacijskim resursima koje je Park pripremio za tu svrhu pridružili su se gradovi i općine te smo u protekloj 2019. godini uspjeli održavati travnjačke površine na više od 178 hektara što je gotovo dvostruko povećanje u odnosu na 2018. godinu.

Karta održavanih površina u 2019.:

http://tiny.cc/travnjaci2019