Odluka o zatvaranju sportskih i dječjih igrališta

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja , rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/07, URBROJ: 511-01-300-20-1 od dana 19. ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Grada Ozlja donosi:

Odluku o zatvaranju sportskih i dječjih igrališta