Odluka o stavljanju van snage Odluke o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Grada Ozlja

Temeljem članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 43. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst i 1/20) i Odluci Karlovačke županije o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru, od dana 29. siječnja 2013. godine, Gradonačelnica Grada Ozlja donosi

Odluka o stavljanju van snage Odluke o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Grada Ozlja