Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR