ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18), pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

VIŠE…