ODLUKA O OBUSTAVI RADA FITNESS CENTARA, TERETANA, SPORTSKIH I REKREACIJSKIH CENTARA

Na temelju Zaključka Stožera civilne zaštite Karlovačke županije o obustavi rada u fitness centrima, teretanama, sportskim i rekreacijskim centrima, KLASA: 810/01/20-04/02, URBROJ: 2133/1-01/01/02-20-60 od dana 17. ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Grada Ozlja donosi:

Odluku o obustavi fitness centara, teretana, sportskih i rekreacijskih centara