ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Grad Ozalj će u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020. godine sufinancirati troškove javnog prijevoza učenicima s prebivalištem, odnosno boravištem na području Grada Ozlja koji su u školskoj godini 2019/20. upisali i redovno pohađaju srednju školu na području Karlovačke županije, u iznosu od 12,5 % od iznosa limitirane mjesečne karte učenika na temelju kriterija propisanih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./20.

U nastavku se nalazi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola.

ODLUKA