OBAVIJEST – PLANIRANA ISKAPČANJA

Zbog planiranih radova na 35 kWh dalekovodu Karlovac-Ozalj, dana 07.07.2019. (nedjelja), u vremenu od 09-11 h, NEĆE BITI opskrbe električnom energijom na cijelom području koje pokriva pogon Elektre Ozalj.

 

Zbog planiranih radova dana 08.07.2019. u vremenu od 08:00-15:00h, bez opskrbe električnom energijom biti će naselja: Dvorišće, Boševci, Novaki Ozaljski, Oštri Vrh, Fratrovci, Police, Bratovanci, Durlinci, Brlog (TS Novaki Ozaljski, Oštri Vrh, Fratrovci, Police, Bratovanci, Brlog).