Zbog planiranih radova, dana 20.12.2019. u vremenu od 10:00-10:30h, povremeno će bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Soldatić, Slapno, Mali Erjavec (TS Modibit, Soldatić 1 i 2, Slapno 1 i 2, Mali Erjavec, PZ Mali Erjavec, Pilana Mali Erjavec).