Obavijest HEP – nestanak električne energije

  • Zbog planiranih radova dana 23.05.2019. u vremenu od 08:00-16:00h, bez opskrbe električnom energijom biti će naselja: Goršćaki, dio Podgraja (TS  Težaki)
  • Zbog planiranih radova dana 24.05.2019. u vremenu od 08:00-16:00h, bez opskrbe električnom energijom biti će naselja: Bubnjarci, dio Orljakova, Orljakovo – Petrinski Kut (TS  Bubnjarci,  Orljakovo 2, Mineral, Tec Plast)