Zbog planiranih radova dana 24.01.2020. u vremenu od 10:00-13:00h, bez opskrbe električnom energijom biti će naselja: Soldatić, Slapno, Mali Erjavec (TS Modibit, Soldatić 1 i 2, Slapno 1 i 2, Mali Erjavec, PZ Mali Erjavec, Pilana Mali Erjavec).