NOVE ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20) Stožer civilne zaštite RH donosi

Odluku o radnom vremenu trgovina

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)

 Odluku o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza

 

u nastavku više informacija: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-22-ozujka-2020-u-10-sati/2283