Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 15. srpnja 2020. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, raspisuje

Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – 4 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto pomoćne kuharice – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

                                                                                                                  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto pomagača u vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)