NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 IZVRŠITELJ/ICA

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Grada Ozlja na radno mjesto:
– viši referent – komunalni redar, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
VIŠE…

Opis poslova
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti