NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PEDAGOGA (M/Ž) U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ OZALJ

Temeljem čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), čl. 31 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i čl. 47 Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto pedagoga (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme
pedagog – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno
VIŠE…