NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13) ičlanka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozaljdonesene dana 21. veljače 2019. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB:36389970954,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž)

VIŠE…