N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/16), te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-03/18-01/03, URBROJ: 2133/05-02-18-1 od 23. svibnja 2018. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje

N A T J E Č A J 

za davanje u zakup poslovnih prostora

VIŠE

Obrazac – zakup poslovnih prostora 2018.