Ministar državne imovine Mario Banožić u posjetu Karlovačkoj županiji

Ministar državne imovine Mario Banožić i karlovački župan Damir Jelić te gradonačelnici i načelnici općina održali su sastanak na temu rješavanja imovinsko pravnih pitanja, pri čemu su dodijeljene četiri državne nekretnine.
Gradonačelnica Grada Ozlja Gordana Lipšinić je, preuzevši Ugovor o darovanju nekretnina u Vrhovcu, rekla kako će darovanu kuriju Plepelić dvor u Vrhovcu prenamijeniti u Istraživačko-edukacijski centar za vinarstvo i lovstvo, s muzejskim zbirkama.