Natjecaji

4
tra.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA – IZMJENA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalne poslove i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje P  O 

Detaljnije

30
ožu.

NATJEČAJ za radno mjesto zdravstvenog voditelja u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Temeljem čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) te čl.33 i čl.34 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto zdravstvenog voditelja (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme Više…

30
ožu.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ODGOJITELJ/ICA u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Temeljem čl.28 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj objavljuje NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJ/ICA u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme Više…

29
ožu.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalne poslove i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje P  O 

Detaljnije

14
ožu.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 IZVRŠITELJ/ICA

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto: Viši stručni suradnik za

Detaljnije

8
ožu.

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/16), te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2133/05-02-18-1 od 1. ožujka 2018. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje N

Detaljnije

15
velj.

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ozlja

Na temelju članka 17. st. 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17), članka 24. stavka 3. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja

Detaljnije

2
velj.

Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja (m/ž)

Temeljem čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) te čl.33 i čl.34 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto zdravstvenog voditelja (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme VIŠE

2
velj.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za radno mjesto viši referent za proračunske korisnike – koordinator projekta ENJOYHERITAGE

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za radno mjesto viši referent za proračunske korisnike – koordinator projekta ENJOYHERITAGE u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za proračun i financije Grada Ozlja – na određeno vrijeme, objavljenog dana 24. siječnja 2018. godine na www.hzz.hr i na www.ozalj.hr na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. VIŠE

26
sij.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (”Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Grad Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj – jedan izvršitelj/izvršiteljica

Detaljnije