Natjecaji

13
velj.

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Odluka o poništenju  natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj VIŠE…

13
velj.

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 87/08, 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18- pročišeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj VIŠE…

30
sij.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: SPREMAČICA – ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Na temelju članka 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj, raspisuje NATJEČAJ za popunu sljedećeg radnog mjesta: SPREMAČICA VIŠE…

23
sij.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 IZVRŠITELJ/ICA

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto: – viši referent –

Detaljnije

22
sij.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MUZEJSKI PEDAGOG – ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Na temelju članka 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj, raspisuje NATJEČAJ za popunu sljedećeg radnog mjesta: Muzejski pedagog – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme VIŠE…

9
sij.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 87/08, 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj VIŠE… Opis poslova

12
pro.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina

Detaljnije

29
stu.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA u vlasništvu Grada Ozlja

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. i 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/16), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi ODLUKU o raspisivanju javnog

Detaljnije

16
stu.

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA – radno mjesto odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme

Upravno vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2018. godine donosi ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA – radno mjesto odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme VIŠE…

15
stu.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (”Službeni glasnik” grada Ozlja 6/16) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja VIŠE… Stipendije_ZAHTJEV-2018.-2019. – A nadareni učenici i studenti Stipendije_ZAHTJEV-2018.-2019. – učenici i studenti slabijeg socio-ekonomskog

Detaljnije