Natjecaji

22
svi.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 6. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje Natječaj za ravnatelja/icu Pučkog otvorenog učilišta OPIS-POSLOVA

22
svi.

Poziv na prethodnu provjeru znanja I sposobnosti

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša, u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja – na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 08. svibnja 2019. godine na www.hzz.hr i na www.ozalj.hr na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Poziv

8
svi.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja

Detaljnije

3
svi.

OGLAS VIŠI REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE I INFORMATIZACIJU

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši referent/ica za opće poslove i informatizaciju, 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu Oglas viši referent/ica za opće poslove i informatizaciju Opis poslova

2
tra.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje   P  O  Z  I  V

Detaljnije

15
ožu.

Natječaj VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja

Detaljnije

13
ožu.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13) ičlanka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozaljdonesene dana 21. veljače 2019. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB:36389970954,raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž) VIŠE…

6
ožu.

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR VIŠE-Odluka o poništenju natječaja

6
ožu.

Natječaj za radno mjesto VIŠI REFERENT/ICA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

Natječaj za radno mjesto VIŠI REFERENT/ICA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 1 izvršitelj/ica VIŠE-natječaj Opis poslova

28
velj.

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA VIŠE…