Javna nabava

27
stu.

SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA IZGRADNJE NERAZVRSTANE CESTE – KOLODVORSKA CESTA- SPOJ KRIŽANIĆEVA -PODUZETNIČKA ZONA

Sadržaj dokumenata za prethodno savjetovanje Obrazac sudjelovanje javnosti za sudionike Dokumentacija o nabavi TROŠKOVNIK Projektna dokumentacija: Tekstualni dio Situacija zahvata na kopiji katastarskog plana Pregledna situacija Građevinska situacija Uzdužni profil Normalni poprečni profili Izvješće  Alen Vrbos  /04/12/2017/

31
srp.

SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA Izgradnja parkirališta, nogostupa i zelenih površina i zacjevljenje dijela korita potoka Curak

SADRŽAJ-DOKUMENTA-za-prethodno-savjetovanje Obrazac-sudjelovanje-javnosti-za-sudionike Dokumentacija o nabavi – Izgradnja parkirališta, nogostupa i zelenih površina i zacjevljenje dijela korita potoka Curak TROŠKOVNIK Tehnički opis Nacrti Izvješće Branka Malic / 07/08/2017 / Javna nabava

28
pro.

Odluka o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka  2. Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te uvjeti i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja ili javne nabave (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 4/04, 2/12, 4/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja

Detaljnije

30
lis.

Sanacija klizišta Zorkovac Vivodinski na nerazvrstanoj cesti na području Grada Ozlja

Grad Ozalj objavio je dana 26.10.2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija klizišta Zorkovac Vivodinski na nerazvrstanoj cesti na području Grada Ozlja čija je procijenjena vrijednost 695.000,00 kuna bez PDV-a, broj 2015/S 002-0033945; rok za dostavu ponude 13.11.2015. do 14:00 sati.

26
velj.

OBAVIJEST o okolnostima iz članaka 18. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interasa

Na temelju članka 33. Stauta Grada Ozlja, u svezi članka 18. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa Gradonačelnica Grada Ozlja, dana 24. veljače 2015. godine objavljuje OBAVIJEST o okolnostima iz članaka 18. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interasa

31
pro.

Registar Ugovora

Sukladno članku 21. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/2013), Grad Ozalj objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na svojoj Internet stranici. Registar ugovora možete preuzeti putem linka u nastavku: Registar_ugovora