Jednostavna nabava

 

Odluka o II Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

__________________________________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave – Usluge stručnog nadzora – Sanacija klizišta – Zorkovac Vivodinski

Odluka o provedbi postupka 

Poziv na dostavu ponuda

Glavni i izvedbeni projekt

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude

Odluka o odabiru

___________________________________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave – Usluge stručnog nadzora – Unapređenje infrastrukture poduzetničke zone Lug, Ozalj

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude

Odluka o odabiru

____________________________________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave – Izgradnja pješačke staze uz Kupu

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

________________________________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave – Opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Ozlja

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Troskovnik

ODLUKA O ODABIRU

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_

___________________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave za Uslugu zaprašivanja komaraca 

Odluka o odabiru

_______________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave za Usluge stručnog nadzora – proširenje DV Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave za izgradnju šumske ceste “Jalovina”

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave za izgradnju šumske ceste “Jalovina

poziv na dostavu ponuda

Troškovnik Šumska cesta Jalovina

Odluka o odabiru

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave za glavni projekt Centra za posjetioce Slava Raškaj

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Objavljeno 21. veljače 2018. godine


Postupak jednostavne nabave za nabavu opreme za kupalište – objekta svlačionice

Odluka o odabiru

Objavljeno 20. veljače 2018. godine


Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za uslugu izrade glavnog projekta za Interpretacijski centar – Centar za posjetioce Slava Raškaj

Objavljeno 15. siječnja 2018. godine


Postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji parkirališta Petruš Vrh

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Objavljeno 02. studenog 2017. godine.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za izvođenja radova na izgradnji parkirališta Petruš Vrh

Troškovnik radova

Objavljeno 06. listopada 2017. godine


Postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na sanaciji Etno sela u Ozlju.

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Objavljeno 27. rujna 2017. godine.

Odluka o provedbi postupa jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji Etno sela u Ozlju

Troškovnik radova

Objavljeno 07. rujna 2017. godine


Postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji kanala oborinske odvodnje u naselju Trg.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji kanala oborinske odvodnje u naselju Trg

ISPRAVAK – Troškovnik radova

Troškovnik radova

Glavni projekt (1 dio)

Glavni projekt (2 dio)

Glavni projekt (3 dio)

Objavljeno 20. srpnja 2017.g.

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Objavljeno 01. kolovoza 2017.g.


REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE – 2016. GODINA


Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave za radove na zacjevljenju potoka Curak u Ozlju – II faza
Objavljeno 28. travnja 2017. g.


REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE – 2015. GODINA

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti


Postupak bagatelne nabave za izradu elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom vezanog uz izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Poziv na dostavu ponuda za izradu elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom vezanog uz izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru

Zapisnik


Postupak bagatelne nabave za izradu dijela izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Poziv na dostavu ponuda za izradu dijela izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnju Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru 

Zapisnik

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]