Javni poziv za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2020. godinu

Temeljem članka 48. I  članka 76. Zakona o športu (NN 85/15 ),  članka  6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja,  utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada  Ozlja te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 02. prosinca 2019. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga grada Ozlja za 2020. godinu
VIŠE

 

Izvještajni list – klubovi

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o tocnosti i istinitosti podataka

PODACI O ČLANICAMA ZŠUGO