JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2019. godinu

Temeljem čl. 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br.
9/17) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja objavljuje

JAVNI  POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Grada Ozlja za 2019. godinu

VIŠE

Obrazac za podnošenje prijedloga