JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja objavljenog 28. prosinca 2015. godine, Grad Ozalj objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA
JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU

VIŠE

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje programa javnih potreba

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna 2020.

Obrazac za male potpore

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka Ozalj

Obrazac izjave o partnerstvu

Kontrolni popis dokumenata

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave 

Zahtjev za isplatu sredstava

Opisno izvješće realiziranog programa

OBRAZAC-PROR-POT

Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju