JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU