JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na području Grada Ozlja

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora (Službeni glasnik Grada Ozlja  broj 5/15) i Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja KLASA: 406-09/18-01/05, URBROJ: 2133/05-02-18-1 od 07. svibnja 2018. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta

na području Grada Ozlja

VIŠE…

Natječajna dokumentacija

Troškovnik