GRAD OZALJ PONOVNO MEĐU NAJTRANSPARENTNIJIM GRADOVIMA

Prema istraživanju Instituta za javne financije, Grad Ozalj se ponovno nalazi na popisu „odlikaša“, kao jedan od najtransparentnijih gradova.

Prosječna ocjena proračunske transparentnosti županija, gradova i općina u Karlovačkoj županiji iznosi iznadprosječnih 4,2. Pokazala su to istraživanja u razdoblju od studenog 2018. do ožujka 2019. godine na temelju objavljenih dokumenata na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

Institut za javne financije analizirao je i ocijenio transparentnost (otvorenost) lokalnih proračuna kojim su obuhvaćene sve županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj.