Dječji vrtić Zvončić

Dječji vrtić Zvončić

Trg braće Radića 4

47 000 Ozalj

Ravnateljica: Vesna Novosel

tel: +385 47 731 251

faks: +385 47 731 740

e-mail: dv.zvoncic@ka.htnet.hr

web: www.dv-zvoncic-ozalj.hr/

Dječji vrtić Zvončić Ozalj djeluje na području predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbe o djeci predškolske dobi.
Ustanova za područje grada ostvaruje redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Dopunjava obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

STATUT Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj – potpuni tekst

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o participaciji roditelja za korištenje usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Poslovnik odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o radu

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Dječejm vrtiću Zvončić Ozalj

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Sigurnosno – zaštitni i preventivni program – DV Zvončić Ozalj