U tijeku je preuzimanje udžbenika za učenike OŠ Slava Raškaj Ozalj.

U školskoj godini 2018./2019. Grad Ozalj financira nabavu svih udžbenika za sve učenike OŠ Slava Raškaj.

Pravo na financiranje ostvaruju i svi ostali učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Ozlja, koji ne pohađaju OŠ Slava Raškaj (uz podnošenje zahtjeva u Gradu Ozlju do 30.09.2018.godine).

Grad Ozalj sufinancira nabavu udžbenika u iznosu do 500,00 kn i učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Ozlja.

Svim učenicima želimo puno uspjeha u novoj školskoj godini!