Aktualna savjetovanja

Aktualna savjetovanja

 

Nacrt Programa potpore u poljoprivredi Grada Ozlja za 2020. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća Grad Ozalj

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

________________________________________________________________________________________________________________________

Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

________________________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

________________________________________________________________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpora malog i srednjeg poduzetništva Grada Ozlja u 2020. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Programa potpora u turizmu Grada Ozlja u 2020. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Proračuna Grada Ozlja 2020.-2022.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – proračun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju


Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju