ADULTICIDNI TRETMAN SUZBIJANJA KOMARACA

Dana 29.07.2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije provest će prvu adulticidnu akciju suzbijanja komaraca na području Grada Ozlja.

U prilogu obavijest.

 

ZJZKA- ADULTICIDNO SUZBIJANJE KOMARACA