NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18- pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

VIŠE