NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 5/19), te Odluke o raspisivanju natječaja Gradonačelnice Grada Ozlja, KLASA: 372-03/19-01/02, URBROJ: 2133/05-02-19-1 od 27. studenog 2019. godine objavljuje se:

Natječaj za zakup poslovnog prostora