2. LARVICIDNA DEZINSEKCIJA KOMARACA

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije dana 08.08.2019. godine provest će 2. larvicidnu dezinsekciju komaraca na području Grada Ozlja.