Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

REZULTATI ISPITIVANJA KAKVOĆE VODE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeke Kupe i Dobre. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja voda za kupanje rijeke Kupe i Dobre izvrsne je kakvoće.

Uživajte u čistoj vodi i prekrasnoj prirodi.

Rezultati mikrobiološke analize: 

Analitičko izvješće – Kupa

Analitičko izvješće – Dobra