Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Radovi na pristupnom putu od Kaptola prema OŠ Slava Raškaj Ozalj

SVE JE SPREMNO ZA POČETAK RADOVA NA DOGRADNJI ŠKOLE I IZGRADNJI ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE!

Radovi na pristupnom putu od Kaptola prema OŠ Slava Raškaj Ozalj su u završnoj fazi. Radi se o projektu kojim će se omogućiti pristup mehanizaciji za radove na dogradnji OŠ Slave Raškaj Ozalj sa izgradnjom školske sportske dvorane.
U pripremi je također i izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole kojom će navedeni put postati nova prometnica do naše škole.

Fotografije by Digitalni tisak d.o.o. : https://www.facebook.com/photo/?fbid=887541346752610&set=pcb.887558270084251