Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti