Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Na temelju članaka 17. i 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika u JUO – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti