Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

GRAD OZALJ DOBIO CERTIFIKAT “GRAD ZA MLADE”

Grad Ozalj dobio je certifikat “Grad za mlade“, na temelju javnog poziva iz siječnja ove godine.

Na temelju Odluke o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima koju je donijelo Predsjedništvo Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Certifikata Grad za mlade, Povjerenstvo za dodjelu certifikata Grad za mlade na svojoj je sjednici 22. ožujka 2024. godine donijelo Odluku o dodjeli certifikata Grad za mlade za razdoblje 2024.-2027. godine.
Svaka prijava procijenjena je na tri razine evaluacije, a ishod tri razine procesa evaluacija je odluka o dodjeli certifikata Grad za mlade.
Za dobivanje Certifikata gradovi su morali zadovoljiti najmanje 50% kriterija u svakom od osam tematskih područja (Participacija, Demografski poticaji i mjere, Zapošljavanje i stanovanje, Mobilnost, Zdravlje i sport, Rad s mladima i kultura, Obrazovanje i Informiranje) te ukupni postotak ovisno o broju stanovnika (do 10 tisuća stanovnika – 60%; između 10 i 35 tisuća stanovnika – 70%; više od 35 tisuća stanovnika – 80%).
Na temelju stručne procjene dostavljene dokumentacije dostavljene u svrhu dobivanja certifikata Grad za mlade, Grad Ozalj ostvario je ukupno 60,49% standarda kvalitete lokalne politike za mlade te zadovoljio minimalno 50% kriterija u svakom tematskom području čime su ostvareni svi potrebni uvjeti za dobivanje certifikata Grad za mlade.

Uz Grad Ozalj, dobitnici Certifikata za razdoblje od 2024. do 2027. godine su Grad Karlovac, Grad Opatija, Grad Rijeka, Grad Samobor i Grad Šibenik.

Tijekom evaluacije mapirane su dobre prakse među prijavljenim gradovima te će iste biti javno objavljene s ciljem njihove dostupnosti svim zainteresiranim gradovima.

Podršku provedbi procesa pružaju Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.