Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Uklanjanje zelenih otoka u poslovnoj zoni Lug

U tijeku su radovi uklanjanja zelenih otoka u poslovnoj Zoni Lug kako bi se omogućilo lakše kretanje kamiona i većih dostavnih vozila.

Predviđeno je proširenje Kolodvorske ulice i izgradnja jednostranog nogostupa, sa lijeve strane ceste gledano u smjeru putnog prijelaza. Kolnik će se prema nogostupu proširiti za 0,5 m, a postojeći zeleni otoci preradit će se u nogostupe na način da se uklone postojeći rubnjaci do Kolodvorske ulice i ugrade novi na mjestu proširenja ceste.

Na desnoj strani prometnice također će se izvršiti proširenje za 0,5 m. Dva postojeća uzdignuta zelena otoka širine 1 m uklonit će se, preasfaltirat i ponovno iscrtat šrafiranom površinom na kolniku.

Na mjestima spoja nogostupa s kolnikom, ugrađuju se upušteni rubnjaci, bez visinske razlike između nogostupa i kolnika, a uz rubnjak se postavljaju taktilne plohe upozorenja tj. opločnici s čepastom strukturom širine 40 cm, koji su paralelni sa rubnjakom. Na dijelu Kolodvorske ulice u Ozlju također će se postaviti javna rasvjeta.

Radove izvodi tvrtka Arkada d.o.o.

FOTOGRAFIJE